Contributie

Contributie 2023

Onze contributie indeling is leeftijdsgebonden en komt overeen met de competitie-indeling van de KNBSB. Je kunt de contributie in zijn geheel in één keer betalen. In dit geval dient de contributie voor eind februari voldaan te zijn. Als je gebruik maakt van gespreide betaling d.m.v. automatisch incasso wordt de contributie in vier gelijke termijnen afgeschreven in de tweede helft van de maanden februari, april, juni en september. Voorafgaand aan de inningen ontvangt iedereen per email de contributienota voor het nieuwe speeljaar.

De bankrekening voor contributiebetalingen is NL26INGB0002005900 t.n.v. HSV De Hazenkamp. Voor verschuldigde contributies worden nota’s per email verzonden, er worden geen acceptgiro’s verzonden.

De contributie voor spelende leden

 • competitie t/m 9 jaar:  € 170,-
 • competitie 10 t/m 12 jaar: € 180,-
 • competitie 13 t/m 15 jaar:  € 225,-
 • competitie 16 t/m 17 jaar:  € 240,-
 • competitie 18 t/m 21 jaar:  € 250,-
 • competitie vanaf 22 jaar: € 275,-
 • recreanten/veteranen (vanaf 22 jaar): € 105,-

N.B. De leeftijd van het lid op 31 december van het betreffende contributiejaar is leidend voor de hoogte van de contributie.

Contributie niet-sportende leden

 • Puppies € 10,- (geen gespreide betaling)
 • Niet sportende leden: € 40,- (geen gespreide betaling)

Inschrijving tijdens het seizoen

Voor aanmelding van nieuwe leden gedurende het jaar geldt:

 • Bij aanmelding tot en met maart is de volledige seizoenscontributie verschuldigd
 • Bij aanmelding in de periode april tot en met juni is 75% van de seizoenscontributie verschuldigd
 • Bij aanmelding in de periode juli tot en met september is 50% van de seizoenscontributie verschuldigd
 • Bij aanmelding vanaf oktober (na afloop van de competitie) is 25% van de seizoenscontributie verschuldigd.

Restitutie

Restitutie van contributie wordt niet verleend.

Meedoen-regeling Gemeente Nijmegen en Stichting Leergeld

HSV De Hazenkamp doet mee aan de meedoen-regeling (https://www.nijmegen.nl/diensten/uitkering-schulden-laag-inkomen/meedoen-regeling/) van de Gemeente Nijmegen. Indien je hier gebruik van wilt maken dien je als inwoner uiterlijk vóór 1 juli van dat jaar een aanvraag in te dienen bij de gemeente.

Voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar en een laag inkomen, is er de mogelijkheid om de contributie vergoed te krijgen via Stichting Leergeld. Ouders dienen zelf de factuur voor de contributie in te dienen bij Stiching Leergeld. Meer informatie kun je vinden op de website van  Stichting Leergeld (https://www.leergeldnijmegen.nl/homepagina).