Contributie

Contributie 2019

De contributie indeling is leeftijdsgebonden, overeenkomend met de leeftijdsindeling van de KNBSB. Voor hen die per seizoen ineens betalen dient de contributie voldaan te worden voor eind februari. Voor hen die van gespreide betaling d.m.v. automatische incasso gebruik maken wordt de contributie in vijf gelijke termijnen afgeschreven in de tweede helft van de maanden februari t/m juni. Voorafgaand aan de eerste inning ontvangt iedereen per email de contributienota voor 2019.

De bankrekening voor contributiebetalingen is NL26INGB0002005900 t.n.v. HSV De Hazenkamp. Voor verschuldigde contributies worden nota’s per email verzonden, er worden geen acceptgiro’s verzonden.

Contributie spelende leden

 • Geboortejaar na 2006 :  € 160,-
 • Geboortejaar 2004 t/m 2006: € 215,-
 • Geboortejaar 1999 t/m 2003:  € 230,-
 • Geboortejaar voor 1999: € 255,-

Contributie niet-sportende spelende leden

  • Puppies € 10,- (geen gespreide betaling)
  • Niet sportende leden: € 40,- (geen gespreide betaling)
  • Niet sportende leden: € 20,- (geen gespreide betaling) (ouders c.q. verzorgers van jeugdleden)
 • Reductieregeling voor jeugdleden uit één gezin:
  voor het tweede en derde jeugdlid (geb. na 2002) uit één gezin is de reductie 25 %.

Inschrijfgeld

 • Inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 5,-

bij aanmelding voor de zomerstop is de volledige seizoen contributie verschuldigd
bij aanmelding na de zomerstop is 50 % van de seizoen contributie verschuldigd
bij aanmelding na afloop van de competitie is 25 % van de seizoen contributie verschuldigd

Restitutie

Restitutie van contributie wordt niet verleend.

Meedoen-regeling Gemeente Nijmegen

In navolging van 2018 doen wij in 2018 ook weer mee aan de meedoen-regeling van de Gemeente Nijmegen. Indien je hier gebruik van wilt maken dien je als inwoner uiterlijk vóór 1 juli 2019 een aanvraag in te dienen bij de gemeente.