Algemene Leden Vergadering 22 januari 2015 !!!

22 nov 2014

Beste leden, ouders van leden en sportvrienden,

Misschien is de nieuwe agenda voor het komende kalenderjaar nog niet in huis maar noteer alvast 22 januari 2015 op een blaadje. Vanaf 20.oo uur zal namelijk de Algemene Leden Vergadering (ALV) aanvangen. De uitnodiging en overige stukken zullen nog per e-mail volgen.

Met sportieve groet,

Het Bestuur