Oproep bestuurs functies

25 okt 2013

Binnenkort zal de ledenvergadering worden vastgesteld, waarschijnlijk begin januari. U ontvangt hiervan uiteraard bijtijds bericht, samen met de nodige stukken. Wat de bestuurssamenstelling betreft kan ik u vast meedelen dat Hans Elvers een stap terug doet en dat de club dus op zoek is naar een nieuwe voorzitter. Hans heeft de taak twee periodes van drie jaar vervuld en vindt terecht dat er nu iemand anders aan de beurt is. Ook Robbert Vos wil een stapje terug doen en niet alle taken blijven doe die hij nu doet. Jurgen Stenssen zit er pas, doet het als coördinator jeugdzaken prima dus moet gewoon zo blijven doorgaan.

Zelf heb ik toegezegd dat ik de penningen wel wil blijven doen en daarbij ook de ledenadministratie. Hoewel, als iemand anders zich voor de ledenadministratie wil inzetten dan werk ik die graag in. Kennis van Excel strekt tot aanbeveling.

Simon Kersten