WANTED WANTED WANTED

13 mrt 2018

Altijd al willen weten wat ze daar binnen dat bestuur toch allemaal doen? Dan is dit je kans!!

I.v.m. het vertrek van Marijke van Diggelen (onze secretaris) zijn we op korte termijn op zoek naar iemand die deze administratieve taak op zich wil nemen.

Wat houdt dit in?
1. Notulen maken van de bestuursvergadering (eens per 3 à 4 weken op maandag- / dinsdagavond), ledenvergadering (1x per jaar) en eventueel bij vergaderingen met externen (Bijv. Radboud Rangers, gemiddeld 3 à 4 x per jaar)
2. Ledenadministratie (nieuwe leden inschrijven bij de vereniging en bij de bond via sportlink)
3. Zorgdragen voor de communicatie van en via de verschillende kanalen van de vereniging
4. Meedenken en meebeslissen over de dagelijkse gang van zaken en het te vormen beleid.

Hoeveel tijd kost dit?
Per maand kosten de basistaken ongeveer 6 uur van je tijd: 2 uur vergaderen, verwerken notulen en eventuele inschrijvingen doen, dus gemiddeld ongeveer 1-2 uur per week. Voorwaarde is wel dat je op de maandag- of dinsdagavond aanwezig kunt zijn bij de vergadering.

Wat levert het je op?
Een geweldig gevoel omdat je een bijdrage levert aan de ontwikkeling van onze snelgroeiende vereniging en altijd up to date bent over wat er binnen de vereniging allemaal gebeurt.

Wie zoeken wij?
Honkbalkennis is geen voorwaarde omdat het besturen van de vereniging over veel meer gaat dan honkbal. Wij zoeken iemand die goed en makkelijk schrijft, handig is met mail, zich betrokken voelt bij het welzijn van onze vereniging én enthousiast met ons mee wil denken over waar we met de vereniging naar toe willen. Dit kan dus ook iemand zijn die nu niet direct zelf lid is van onze vereniging, maar bijv ouder of partner is van een lid.

Ja, ik heb misschien wel interesse, wat moet ik doen?
Neem contact op met Coleta van Dam (voorzitter) via mail (voorzitter@hsvdehazenkamp.nl) of app (06-36092219). Dan kijken we samen even of dit iets voor jou is.

Daarnaast zijn we op zoek naar personen die zich willen bezighouden met Penningmeester, jeugd- en activiteitencommissie en de PR-Commissie. Wat we hieronder verstaan is:

Penningmeester 
• opstellen, ontwikkelen financieel beleid/ meerjarige begroting, financiële visie ontwikkelen
• Voeren financieel beheer/beleid, inclusief verantwoording afleggen tijdens ALV
• Beheren vermogen van de vereniging
• Verzorgen van volledige inzage in financiële huishouding t.b.v. kascontrolecommissie
• Bewaken van inning contributies en betalingen
• Bijhouden van inkomsten en uitgave zodat op ieder moment inzicht verkregen kan worden in baten en lasten van de vereniging
• Uitvoeren betalingen via bank/giro/contact uit de verenigingskas
• Overleg/vergadering kantinecommissie
• Externe werkzaamheden (bijv. gemeenteraadsvergaderingen)
• Maandelijkse bestuursvergadering
• benodigde tijd: 5 uur per week.

Jeugd- en activiteitencommissie 
• Vaststellen, uitvoeren en bijstellen van een jaarlijks programma om speciale acties (bloembollen), activiteiten voor de jeugd (bijv. zomerkamp of tijdens toernooien), activiteiten voor de vrijwilligers vorm te geven. Dit programma wordt jaarlijks voorgelegd aan ALV.
• Deze heeft tot taak het vergroten van het verenigingsgevoel, door het organiseren van allerlei activiteiten zoals toernooien en ‘feesten’ en ‘bijeenkomsten’ buiten de sport om. Dit alles in nauwe samenwerking met bestuur en overige commissies.
• Peilt wensen, behoeften en ideeën van jeugdleden
• Organiseert sport- en nevenactiviteiten voor en samen met jeugdleden
• Benodigde tijd: 5 uur per maand.

PR-Commissie• vergroten naambekendheid HSV de Hazenkamp
• verzorgen van de persberichten o.a. in streekbladen
• Benodigde tijd: 2 uur per week.

Heb je vragen of interesse om een van bovende zaken op te pakken of je wilt je op een ander vlak inzetten voor de vereniging kun je via mail contact opnemen met Coleta van Dam, voorzitter@hsvdehazenkamp.nl.