Informatie

Wij zijn altijd op zoek naar personen die zich willen bezighouden met jeugd- en activiteitencommissie en de PR-Commissie. Wat we hieronder verstaan is:

Jeugd- en activiteitencommissie
• Vaststellen, uitvoeren en bijstellen van een jaarlijks programma om speciale acties (bloembollen), activiteiten voor de jeugd (bijv. zomerkamp of tijdens toernooien), activiteiten voor de vrijwilligers vorm te geven. Dit programma wordt jaarlijks voorgelegd aan ALV.
• Deze heeft tot taak het vergroten van het verenigingsgevoel, door het organiseren van allerlei activiteiten zoals toernooien en ‘feesten’ en ‘bijeenkomsten’ buiten de sport om. Dit alles in nauwe samenwerking met bestuur en overige commissies.
• Peilt wensen, behoeften en ideeën van jeugdleden
• Organiseert sport- en nevenactiviteiten voor en samen met jeugdleden
• Benodigde tijd: 5 uur per maand.

PR-Commissie

• vergroten naambekendheid HSV de Hazenkamp
• verzorgen van de persberichten o.a. in streekbladen en interne nieuwsbrief
• Benodigde tijd: 2 uur per week.

Heb je vragen of interesse om een van bovenstaande zaken op te pakken of je wilt je op een ander vlak inzetten voor de vereniging kun je via mail contact opnemen met Coleta van Dam, voorzitter@hsvdehazenkamp.nl.